Informace k testování

- škole byly doručeny „Lepu“ testy.  Návod k použití v následujícím odkazu. Prosím, nacvičte doma (s tyčinkou do uší).

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&ab_channel=M%C5%A0MT

- vzorek odebere dítěti zákonný zástupce v určeném prostoru v MŠ a poté vyčká na výsledek (cca 15min.). Výsledek testu předá učitelce ve třídě.

- testovací dny: pondělí a čtvrtek.

- pokud se dítě testů nezúčastní,

         - jelikož to rodiče odmítají, zůstává doma (absence je omluvená, děti budou jednou týdně dostávat materiály k domácímu procvičování)

         - v případě, že dítě nebude přítomno v MŠ v testovací den, bude mu proveden test v den následující

- dítě, které prodělalo COVID a je v „90denní lhůtě“ nemusí být testováno – je ale zapotřebí doručit škole potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře, …. z nichž musí jasně vyplývat do jakého termínu nemusí být dítě testováno. Pokud toto nedoloží, podrobí se testování. (Neseženete-li do pondělí potvrzení, projde vaše dítě testováním. Až potvrzení předložíte, nebude se muset testovat.)

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600