Přerušení provozu 31. 1. a 1. 2. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní Branná, příspěvkové organizace, v souladu s 2. odstavcem 3. paragrafu vyhlášky

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

 

přerušuje provoz

Mateřské školy Valteřice ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2022.

 

Odůvodnění: provoz přerušen ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (nařízená izolace pedagogického personálu).

Vzhledem k tomu, že byl provoz MŠ přerušen neplánovaně, v důsledku mimořádné situace, mají rodiče nárok na ošetřovné.

                                                                                                                                             Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600