Rozhodnutí (přerušení provozu, stanovení výše úplaty, ...)

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2022 najdete zde.

Rozhodnutí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsících červenci a srpnu 2022 najdete zde.

Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro předškolní vzdělávání 2022/2023

     V přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 byly do Mateřské školy ve Valteřicích přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí (kód MŠV 1/2022, MŠV 2/2022, MŠV 3/2022, MŠV 4/2022, MŠV 5/2022).

Zápis do MŠ - 2022

Vyhlášení zápisu, termíny, pokyny najdete zde.

Žádost o přijetí najdete zde.

Formulář pro lékaře najdete zde.

Provoz MŠ HB a MŠ V o prázdninách 2022

pá. 1.7.                     obě MŠ v provozu

 

4.7. – 8.7.                MŠ Valteřice provoz                              

                                MŠ Horní Branná uzavřena (děti mohou navštěvovat MŠ Valteřice)

 

11.7.  - 12.8.           obě MŠ uzavřeny

 

15.8. – 19.8.           MŠ Valteřice uzavřena (děti mohou navštěvovat MŠ Horní Branná)

                               MŠ Horní Branná provoz

 

od 22. 8.                 obě MŠ v provozu

Přerušení provozu 31. 1. a 1. 2. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní Branná, příspěvkové organizace, v souladu s 2. odstavcem 3. paragrafu vyhlášky

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

 

přerušuje provoz

Mateřské školy Valteřice ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2022.

 

Odůvodnění: provoz přerušen ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (nařízená izolace pedagogického personálu).

Vzhledem k tomu, že byl provoz MŠ přerušen neplánovaně, v důsledku mimořádné situace, mají rodiče nárok na ošetřovné.

                                                                                                                                             Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600