Výsledky "zápisu"

     V přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí. (kód MŠV 1/2020, MŠV 2/2020, MŠV 3/2020, MŠV 4/2020, MŠV 5/2020, MŠV 6/2020, MŠV 7/2020, MŠV 8/2020, MŠV 9/2020).

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600