Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 naleznete zde.

Opatření k prevenci možného výskytu COVID-19

Vzhledem k prevenci možného výskytu COVID-19 v mateřské škole Vás prosíme o dodržování těchto opatření:

 

  • před vstupem do MŠ si doprovázející osoby vydezinfikují ruce

 

  • děti si při příchodu do MŠ, před vstupem do třídy, umyjí důkladně ruce mýdlem a vodou

 

  • doprovázející osoby předají dítě do třídy učitelce, aniž by do třídy vstupovaly

 

  • doprovázející osoby se v budově MŠ zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte)

 

 

  • do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
  • v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z výše uvedených možných příznaků COVID-19, bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

                                                                                                                                       Děkujeme za pochopení

Výsledky "zápisu"

     V přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí. (kód MŠV 1/2020, MŠV 2/2020, MŠV 3/2020, MŠV 4/2020, MŠV 5/2020, MŠV 6/2020, MŠV 7/2020, MŠV 8/2020, MŠV 9/2020).

Pokyny k zápisu do 1. třídy + formuláře

POSTUP – ŽÁDOST O PŘIJETÍ 

stáhnout žádost o přijetí adobe pdf icon w80px

- zákonný zástupce přinese v pondělí 20. 4. mezi 14 – 16:00 do školy vyplněnou žádost o přijetí + rodný list dítěte + svůj občanský průkaz.

- obdrží číslo, kód žádosti.

- 27. 4. lze mezi 9-11:00 zavolat do školy (481 584 216) a zjistit informace o stavu zpracování žádosti .

- 27. 4. odpoledne bude na webu školy zveřejněn seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání (nemohou být zveřejňována jména, budou zveřejňovány přidělené kódy).

- rozhodnutí o přijetí budou zaslána rodičům mailem.

POSTUP – ŽÁDOST O ODKLAD


stáhnout žádost o odklad adobe pdf icon w80px

- chcete-li sami pro své dítě odklad

- odklad doporučuje mateřská škola a vy nevíte, váháte

- nepodávejte žádost o přijetí, ale žádost o odklad povinné školní docházky

- postup je stejný jako u podávání žádosti o přijetí

- jelikož nebudete (v současné době ani nemůžete) mít vyjádření lékaře a školského poradenského zařízení = pedagogicko-psychologické poradny), ředitel školy přeruší správní řízení a vy, až získáte obě vyjádření, doručíte je do školy

- prosím, neunáhlete se. Pokud vám někdo doporučuje odklad, nechte si poradit nezávislými odborníky.

- jak zkontaktovat poradnu a další detaily poradíme 20. 4.

-pokud si žádost o odklad rozmyslíte, nebo vám ji odborníci nedoporučí, není žádný problém – podáte žádost o přijetí.

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 481 584 137, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600