Zápis do 1. třídy (2021/22)

Zápis žáků k povinné školní docházce

 

Zápisu se koná ve dnech dne 6. 4. – 23. 4. 2021.

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2021 dokončí šestý rok věku a děti narozené v roce 2014, které do školy dosud nechodí. Zápis se týká i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Formulář žádosti  o přijetí lze stáhnout ZDE

Současně se stažením žádosti získáte informace o dalším postupu.

Počet přijímaných žáků: nejvíce 30

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

I. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

IIDítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

U všech výše uvedených kritérií budou děti přijímány od nejstaršího k nejmladšímu.

 

Odklad povinné školní docházky:

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky lze stáhnout ZDE.

K němu je nutno přiložit kladné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Informace, jak postupovat, získáte současně se stažením formuláře o odklad.

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600