Výsledky zápisu 2019

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Branná od školního roku 2019/2020 byly přijaty všechny děti (kódy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13).

Pomozme Martinovi!

Martin Petrásek (22 let) je občanem naší obce.

Narodil se svalovou dystrofií Duchenne (DMD). Je to nemoc, u které postupně ochabují svaly. Před 3 lety ukončil studium Praktické školy na  OAJL v Janských Lázních. Nyní pomáhá v pacientské organizaci (www.endduchenne.cz) V současné době Martin potřebuje dvě záložní baterie do speciálního dýchacího přístroje, díky kterému nemusí být upoután na nemocniční lůžko a může být doma. Pojišťovna mu je neuhradí (pouze trvalou ventilaci na lůžku v nemocnici). Jedna stojí 8 000 Kč.

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 15:00 do 17:00 Základní škola Horní Branná pořádá sběr papíru.

Výtěžek akce věnujeme Martinovi.

U hornobranské sběrny budou přistaveny kontejnery na starý papír. Prosíme zvlášť karton a ostatní papír. Bez provázků. Knihy bez desek.

Pro ty, kteří budou chtít přispět i finančně, bude u sběrny připravena kasička.

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2019

1.7. – 7.7. - obě MŠ v provozu

8.7. – 14.7. - MŠ Valteřice uzavřena, MŠ Horní Branná provoz

15. 7. - 18. 8. - obě MŠ uzavřeny

19.8. – 25.8. - MŠ Valteřice provoz, MŠ Horní Branná uzavřena

od 26. 8. - obě MŠ v provozu

V případě uzavření jedné z mateřských škol může vaše dítě v době letních prázdnin navštěvovat mateřskou školu druhou.

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: ms.hbranna@seznam.cz

tel: 481 584 224, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600