O nás

Mateřská škola v Horní Branné je jednotřídní s kapacitou maximálně 35 dětí. Pracujeme  s dětmi ve věku od 3 – 7 let, podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět kolem nás „.

Zaměřujeme se na rozvoj komunikativních dovedností dětí, grafomotoriky, na rozvoj osobnosti dítěte a plynulý přechod do ZŠ, na tělesný vývoj, rozvoj rozumových schopností a vnímání, na ekologické cítění.

Co dětem nabízíme:

  • Metodu dobrého startu pro předškolní děti
  • Předplavecký vycvik
  • Kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, akcí KRNAP )
  • Školní výletyBesídky (Mikulášská, vánoční, ke Dni matek )
  • Slavnostní rozloučení se školáky
  • Zábavné dopoledne s hledáním pokladu a opékáním vuřtů
  • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
  • Vystoupení dětí na vítání občánků.

Záměrem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné, šťastné a zdravě sebevědomé děti, které se k nám rády vrací.

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: mshb@zshb.cz

tel: 736 477 305, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600