Důležitá informace

Vážení rodiče,

vzhledem k informaci od Policie ČR (o anonymu, který hrozí v pátek 7. 5. 2021 útokem na některou školku v ČR) budou  v našich mateřských školách přijata tato bezpečnostní opatření:

- školky budou po celý den uzamčeny

- děti si ráno od rodičů přebere u vchodu zaměstnankyně školky

- po obědě si pro děti přijďte v níže uvedený čas – zaměstnankyně školky vám je předá

         - v Horní Branné ve 12:15 mladší dětí a ve 12:30 starší děti

         - ve Valteřicích ve 12:00

- odpoledení vyzvedávání dětí v obou školkách v tyto časy

         - 14:30, 15:00

- případné odhlašování dětí běžným způsobem

Tato patření byla konzultována s Policií ČR, která je považuje za dostatečná.

- zachovejme klid, nešiřme paniku

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: mshb@zshb.cz

tel: 736 477 305, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600