Informace k testování

- škole byly doručeny „Lepu“ testy.  Návod k použití v následujícím odkazu. Prosím, nacvičte doma (s tyčinkou do uší).

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&ab_channel=M%C5%A0MT

- vzorek odebere dítěti zákonný zástupce v určeném prostoru v MŠ a poté vyčká na výsledek (cca 15min.). Výsledek testu předá učitelce ve třídě.

- testovací dny: pondělí a čtvrtek.

- pokud se dítě testů nezúčastní,

         - jelikož to rodiče odmítají, zůstává doma (absence je omluvená, děti budou jednou týdně dostávat materiály k domácímu procvičování)

         - v případě, že dítě nebude přítomno v MŠ v testovací den, bude mu proveden test v den následující

- dítě, které prodělalo COVID a je v „90denní lhůtě“ nemusí být testováno – je ale zapotřebí doručit škole potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře, …. z nichž musí jasně vyplývat do jakého termínu nemusí být dítě testováno. Pokud toto nedoloží, podrobí se testování. (Neseženete-li do pondělí potvrzení, projde vaše dítě testováním. Až potvrzení předložíte, nebude se muset testovat.)

Návrat do školek 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. by se, podle dnešního vyjádření ministra školství, ve vybraných okresech do školek vracet děti - předškoláci první stupeň ZŠ. Definitivně to bude potvrzeno až příští středu, kdy budou oznámeny okresy, jejichž mateřské školy budou muset zůstat zavřeny.

ZDE najdete upravený dokument ministerstva školství k první fázi návratu. Většinu textu jsme ponechali. Doplnění týkající se naší školy jsou v textu zvýrazněna červeně.


Informaci o tom, jak bude probíhat testování, vám poskytneme, jakmile nějakou dostaneme. V tuto chvíli nám ministerstvo neposkytlo ani informace, ani testy. A s jinými informacemi je to podobné.

Hezké Velikonoce, T. Hájek

Zápis do MŠ - 2021 - potvrzení od lékaře

Zápis do MŠ proběhne v první půlce května (bude upřesněno).

S časovým předstihem zveřejňujeme dokument "vyjádření lékaře" (ke stažení ZDE).

Pokud z důvodů různých karantén a jiných omezení nebudete moci navštívit lékaře vašeho dítěte, můžete použít dokument "čestné prohlášení - očkování" (ke stažení ZDE).

Upřednostňujeme ale vyjádření lékaře.

Zápis do 1. třídy (2021/22)

Zápis žáků k povinné školní docházce

 

Zápisu se koná ve dnech dne 6. 4. – 23. 4. 2021.

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2021 dokončí šestý rok věku a děti narozené v roce 2014, které do školy dosud nechodí. Zápis se týká i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Formulář žádosti  o přijetí lze stáhnout ZDE

Současně se stažením žádosti získáte informace o dalším postupu.

Počet přijímaných žáků: nejvíce 30

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

I. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

IIDítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

U všech výše uvedených kritérií budou děti přijímány od nejstaršího k nejmladšímu.

 

Odklad povinné školní docházky:

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky lze stáhnout ZDE.

K němu je nutno přiložit kladné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Informace, jak postupovat, získáte současně se stažením formuláře o odklad.

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36, 

e-mail: msv@zshb.cz

tel: 736 477 241, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600