Vyučovací předměty

Níže jsou k dispozici dokumenty ke stažení ve formátu PDF. Dokumenty stáhnete kliknutím na ikonu vlevo.

Český jazyk, Základní škola Horní Branná

 

Český jazyk

Dějepis, Základní škola Horní Branná

 

Dějepis

Anglický jazyk - Základní škola Horní Branná

 

Anglický jazyk

Občanská výchova, Základní škola Horní Branná

 

Občanská výchova

Německý jazyk, Základní škola Horní Branná

 

Německý jazyk

Fyzika, Základní škola Horní Branná

 

Fyzika

Matematika, Základní škola Horní Branná

 

Matematika

Chemie, Základní škola Horní Branná

 

Chemie

Informatika, Základní škola Horní Branná

 

Informatika

Přírodopis, Základní škola Horní Branná

 

Přírodopis

Prvouka, Základní škola Horní Branná

 

Prvouka

Hudební výchova, Základní škola Horní Branná

 

Hudební výchova

Zeměpis, Základní škola Horní Branná

 

Zeměpis

Výtvarná výchova, Základní škola Horní Branná

 

Výtvarná výchova

Vlastivěda, Základní škola Horní Branná

 

Vlastivěda

Tělesná výchova, Základní škola Horní Branná

 

Tělesná výchova

Přírodověda, Základní škola Horní Branná

 

Přírodověda

Praktické činnosti 1.-5. ročník, Základní škola Horní Branná

 

Praktické činnosti
1.-5. ročník

Praktické činnosti 2. stupeň, Základní škola Horní Branná

Praktické činnosti 
2. stupeň

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600