Zájmová činnost

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/19 (zvýrazněné kroužky byly otevřeny)

 • pohybové hry (2. třída), pondělí 11:50 – 12:35, V. Zatloukalová
 • pohybové hry (3. – 5. třída), pondělí 13:30 - 14:15, E. Nýdrlová
 • flétna (3. třída) – pondělí, 13:00 – 13:45, 13:45 – 14:30, L. Řehořková
 • zdravotnický kroužek (mladší), úterý 13:00 – 13:45, J. Maralíková
 • zdravotnický kroužek (starší), úterý 13:45 – 14:30, J. Maralíková
 • zdravotnický kroužek (nejstarší), středa 13:45 – 14:30, J. Maralíková
 • míčové hry (2. stupeň), středa 15:00 – 15:45, J. Bermannová
 • florbal (1. stupeň), čtvrtek 18:00 – 19:00, M. Klimeš
 • florbal (2. stupeň), čtvrtek 19:00 – 20:00, M. Klimeš
 • výtvarný kroužek (2. stupeň), úterý (od 14:00), J. Schubertová
 • divadelní kroužek (1. stupeň), čtvrtek (13:05 – 13:50), T. Hájek (říjen – prosinec 2018)
 • divadelní kroužek (2. stupeň), dle dohody, T. Hájek, (leden – červen 2019)
 • sborový zpěv, listopad – prosinec, dle dohody, J. Maralíková, zdarma. Schází se za účelem nácviku vystoupení na rozsvícení vánočního stromu.
 • orientační běh (1. stupeň), úterý od 16:00, P. Harcubová
 
Kroužky začínají 1. 10. 2018 (končí 31. 5. 2019). Přihlášky u třídních učitelů, odevzdat do 21. 9.
Za kroužek vybíráme 500,- Kč (u výtvarného + 300,- Kč na pomůcky).
Za divadelní 1. stupeň 150,- Kč, 2. stupeň 350,- Kč. Poplatek se vybírá na první schůzce.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600