Zdražení obědů

 

Po pěti letech a postupném zdražování potravin a energií jsme se rozhodli přistoupit ke zdražení školních obědů. Podle věkových kategorií žáků budou ceny za jeden oběd následující: 23 Kč, 25 Kč, 27 Kč.

Recitační soutěž

V letošním školním roce se recitační soutěž uskuteční v závěru března. Soutěžíme ve dvou „disciplínách“: recitace básně zpaměti nebo čtení předem připraveného textu. Zájemci se mohou přihlásit u svých vyučujících českého jazyka do 15. 3. 2019

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: zsjs@seznam.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600