Pěkné prázdniny

Přejeme všem krásné, dlouhé, slunečné, veselé (a vůbec všechno) prázdniny!

Fotogalerie "opravena"

Fotogalerie už funguje tak, jak má.

Přidali jsme následující složky:

 • čtení v DPS
 • projekt "Za jeden provaz" (3. tř.)
 • recitační soutěž
 • plavání
 • atletický čtyřboj
 • několik výletů
 • školičku
 • pasování na čtenáře
 • Anglii
 • Den se Čtyřlístkem
 • Hudebně-poetickou kavárnu
 • Mírový běh
 • Vesnici roku
 • Předávání vysvědčení

Mírový běh

Po Vesnici roku nás v ten samý den ještě čekal "Mírový běh". Brannou probíhali sportovci z různých zemí světa, kteří šíří myšlenku míru. Dětem z družiny předvedly národnéí písně ve svých mateřských jazycích a několik scének o tom, jak s evzájemně chovat. Slyšeli jsme mongolštinu, ukrajinštinu, kazašštinu, ... V závěru každý dostal do ruky mírovou pochoděň a mohl vyslovit scé přání pro ostatní lidi.

Vesnice roku 2019

I škola se zapojila do soutěže Vesnice roku 2019: hrály fotbal, tenis, florbal, stříleli zmluků a z biatlonových pušek. Navštívily knihovnu a expozici. Pomáhaly hasičům a modelářům. I naše účast snad přispěla k tomu, že obec v soutěži obsadila neoficiální druhé místo a modrou stuhu za společenský život spolu s oceněním za vzorné vedení obecní kroniky.

Ocenění SCIO

Na jaře 2019 se naše škola zapojila do projektu Národní testování. Máme pro vás skvělou zprávu – někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním byla odeslána ocenění ve středu 19. 6. 2019 poštou na adresu školy. SCIO oceneni

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: zsjs@seznam.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600