PF 2024

PF 2024

Vánoční prozpěvování

Plakát prozpěvování page 0001

Stávka

Vážení rodiče,

z důvodů hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se většina zaměstnanců naší školy rozhodla zúčastnit stávky vyhlášené školskými odbory. 

 - provoz Základní školy Horní Branná bude proto 27. 11. 2023 omezen (mezi 8:00 – 11:40 můžeme zajistit pouze hlídání žáků 1. – 4. třídy. Rodiče, kteří toho využijí, ať to oznámí třídní učitelce – nejpozději do čtvrtka 23. 11. 16:00). V provozu nebude ani družina, ani jídelna, nevaří se ani pro cizí strávníky.

 

- provoz Mateřské školy Horní Branná a Mateřské školy Valteřice bude proto 27. 11. 2023 úplně přerušen.

Stávkujeme především z důvodů nesouhlasu se snížením maximálního počtu možných odučených vyučovacích hodin – předpokládaný pokles na naší škole je 13 hodin, což znamená konec dělení hodin na 1. stupni (např. český jazyk, matematika, prvouka), konec dělení výuky cizích jazyků, informatiky, praktických činností.

Dále pak z důvodů nesouhlasu s plánovaným dvouprocentním snížením celkového objemu mzdových prostředků nepedagogických pracovníků. Pokud se naplní avízované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit provoz škol.

Nesouhlasíme se snížením finančních prostředků určených na nákup pomůcek, učebnic.

Účastí ve stávce chceme také zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy a škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024. I když se naše země v současné době nenachází v dobré ekonomické situaci, považujeme omezování financí určených na vzdělávání za velmi nezodpovědné vůči našim dětem a budoucnosti naší země.

Obracíme se tak na Vás, rodiče a zákonní zástupci, s žádostí o podporu, byť jsme si vědomi, že uzavření  základní školy je pro Vás komplikací. O podporu (nejen) našich požadavků s ohledem na zájem vašich dětí a našich žáků, kvality výuky a moderního vzdělávání 21. století.

Tuto podporu můžete vyjádřit například podpisem petice: https://www.petice.com/signatures/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi/

 

Děkujeme za pochopení.

Stávkující zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná.

 

 

Strašidelná stezka

Informace o sobotní strašidelné stezce najdete zde.

Školní oblečení

 

V provozu je speciální e-shop , kde máme možnost zakoupit si oblečení s logem naší školy, a to až do 26. října.

Pozor, 27. října se e-shop uzavře,  všechny objednávky budou vyrobeny najednou a doručeny do 23. listopadu.

Další objednávky po tomto termínu již nebudou možné, tak nepromarněte svou šanci a objednejte si svůj kousek ještě dnes!

404675 1 d c4 9btsk c3 a1 20k c5 a1iltovka bright 20royal 20 28sv c4 9btle 20modr c3 a1 29

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600