Organizace začátku školního roku 2023/24

- pondělí 4. 9. 2023

            - bez oběda, bez přezůvek, bez družiny

            - 2. – 9. třída zahájí školní rok ve svých učebnách (8:00 – 8:45)

           - prvňáci zahájí školní rok společně s rodiči v 8:00 před školou, potom už pouze s paní učitelkou půjdou do třídy. Rodiče se mezitím podívají do                školní družiny, kde obdrží informace o jejím provozu. Poté se vrátí ke škole. Kolem 8:45 (podle toho, jak rychle to prvňákům ve třídě půjde) se                za nimi rodiče půjdou podívat do třídy. Po skončení slavnostního zahájení jeden z rodičů s dítětem odchází a druhý zůstává ve třídě na krátké                informační schůzce. V případě potřeby zajistíme hlídání dětí, s nimiž bude pouze jeden z rodičů.

- úterý 5. 9.

            - s obědem, v přezůvkách, s ranní i odpolední družinou

            - 1. třída končí kolem 11:00

            - 2. a 3. třída končí v 11:40

            - 4. a 5. třída končí ve 12:00

            - 6. – 9. třída končí ve 12:35

- středa 6. 9.

            - s obědem, s družinou, BEZ ELEKTRICKÉHO PROUDU

            - výuka dle rozvrhu, konce vyučování jako v úterý 5. 9. (u 1. třídy upřesní třídní učitelka)

- čtvrtek 7. 9.

           - jako ve středu, ale BEZ OBĚDA (děti, které chodí do družiny, si vezmou velkou svačinu)

- pátek 8. 9.

            - dle rozvrhu, konce vyučování jako v úterý

Od pondělí 11. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.

Do 22. 9. vybíráme 150,-  Kč na kopírování. Dále pak částku na pracovní sešity, výtvarné potřeby. Tu upřesní třídní učitelé. V případě potřeby lze (po dohodě) částku rozložit a platit ve více termínech.

Na kroužky se bude možné hlásit do 22. 9. Jejich nabídka bude zveřejněna během prvního školního týdne.

Z dotace, kterou škola získala, budou žákům hrazeny vstupy, doprava, … Půjde o přibližně o 1 000,- Kč na žáka.

Rozvrh hodin 2023/24

Rozvr hodin najdte zde.

Organizace školního roku 2023/24

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Pololetní vysvědčení: středa 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny: od 26. 2. do 3. 3. 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024

Závěrečné vysvědčení: pátek 28. 6. 2024

Ředitelské volno: 29. 9. 2023

Úřední dny o prázdninách

- pondělí 3/7 (8 – 9:00)

- úterý 4/7 (8 – 9:00)

- pondělí  28/8 (8 – 9:00)

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600